KHÔNG GIAN

Năm 1985, Lebadang thực hiện những tác phẩm Không gian đầu tiên của mình. Đó là những tác phẩm trên giấy kết hợp nhiều kỹ thuật dán ghép và xếp chồng, giữa điêu khắc và phù điêu như một sự tổng hợp và vượt lên trên hai hình thức biểu đạt này.

Lebadang đặt làm giấy cho mình tại Moulin de Larroque ở Dordogne, một loại giấy bổi thủ công nguyên chất, rất dày, mà ông xé bằng tay và dán nhiều lớp chồng liên tiếp lên nhau. Ông cắt và ghép các hình khối để rồi chúng trở thành ao hồ núi non, sa mạc sông ngòi, những vùng đất hoang sơ và mới mẻ, phong cảnh nhìn từ trời cao. Các tác phẩm Không gian (Espaces) là những tác phẩm đơn sắc, trắng hoặc đen. Lúc bấy giờ, ông quan tâm đến các bức phong cảnh Nazca nhìn từ trên không của nhiếp ảnh gia người Mỹ Marilyn Bridges. Ông nhận thấy ở đó một mối liên kết giữa Con người và Vũ trụ.

Série des "Espaces". Collection Myshu Lebadang, Paris, France.
LBD_Space_11

Sau đó Lebadang lồng ghép vào các tác phẩm Không gian (Espaces) những phần khắc nổi được nhấn mạnh bởi màu nước. Vào năm 1995, các tác phẩm Không gian trở thành những tác phẩm được vẽ cả hai mặt và treo lên.

LBD_Space_20-333x500
LBD_Space_22-333x500
LBD_Space_21-333x500
Updating…
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.